Aktualności

data: 21/11/2018 .r

Wspomnienia z wernisażu Witka Ziemiszewskiego.

Niezwykłe spotkanie ze sztuką Witka Ziemiszewskiego.

Witek Ziemiszewski uprawia twórczość w zakresie malarstwa, sztuki video oraz instalacji interaktywnych.
W swoich obrazach posługuję się syntezą pejzażu, tworząc abstrakcyjne wodne przestrzenie.
Uczestniczy w wystawach w kraju i za granicą. Mieszka i pracuje w Łodzi.
Wystawa 7 prac malarskich stanowiących obszar eksplorowanych przez artystę
poszukiwań dotyczących sfery natury i nauki (interferencje i dyfrakcje).
Polem twórczych tych poszukiwań jest przyroda, natura, kosmos
w całej swojej złożoności. Posługując się metodami paranaukowymi artysta kreuje
przestrzenie kontemplacyjne, w których istotą oddziaływania jest kolor, kształt i często dźwięk.


Archiwum